Avobenzone

 • Product Name

  Avobenzone
 • CAS

  70356-09-1
 • EICNECS

  274-581-6
 • Formula

  C20H22O3
 • Synonyms

  • 1-(4-Methoxyphenyl)-3-[4-(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-1,3-propanedione
 • Suggested Industries